• Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ OUR GOAL


 • Στόχος της ίδρυσης του Μουσείου Τουρισμού είναι, κατά πρώτον, να αξιοποιηθούν και να εκτεθούν με τον πλέον σύγχρονο και λειτουργικό τρόπο, τα ντοκουμέντα που συνέθεσαν την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία 60 χρόνια και κατά δεύτερον, να αποτελέσει για την νέα γενιά, ερευνητές και φοιτητές, ένα πόλο καταγραφής της εξέλιξης της τουριστικής βιομηχανίας. 

  The Museum of Tourism aims, at first, to enhance and promote valuable historic testimonies and objects, depicting the development of Greek Tourism over the last 60 years and at second to become a prime source for the younger generation, students and researchers, in documenting the amazing course of the Greek Tourism Industry.

 • ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ DISCOVER


  • Περιηγητισμός Periegetism

  • Η Συμβολή του Ε.Ο.Τ. G.N.T.O. Contribution

  • Τουριστική Προβολή Tourist Promotion

  • Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις Art Events

  • Ταξιδιωτικά Γραφεία Travel Agencies

  • Ολυμπιακή Αεροπορία Olympic Airways

  • Ελληνική Ξενοδοχία Greek Hospitality

  • Θαλάσσιος Τουρισμός Maritime Tourism

  • Τουριστικές Εκδόσεις Tourist Publications