ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΡΒΙΑ Η εταρεία Varvias Group of companies ιδρύθηκε το 1927 στο Καΐρο απο τον Κωνσταντίνο Βαρβία. 
Το 1960 άνοιξαν υποκατάστημα στην Αθήνα και το 1956 απέκτησαν το ξενοδοχείο […]