• Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


 • Στόχος της ίδρυσης του Μουσείου Τουρισμού είναι, κατά πρώτον, να αξιοποιηθούν και ναεκτεθούν με τον πλέον σύγχρονο και λειτουργικό τρόπο, τα ντοκουμέντα που συνέθεσαν την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία 60 χρόνια και κατά δεύτερον, να αποτελέσει για την νέα γενιά, ερευνητές και φοιτητές, ένα πόλο καταγραφής της εξέλιξης της τουριστικής βιομηχανίας.

   

 • ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ


  • Περιηγητισμός

  • Η Συμβολή του Ε.Ο.Τ.

  • Τουριστική Προβολή

  • Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις

  • Ταξιδιωτικά Γραφεία

  • Ολυμπιακή Αεροπορία

  • Ελληνική Ξενοδοχία

  • Θαλάσσιος Τουρισμός

  • Τουριστικές Εκδόσεις