ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΡΒΙΑ

Η εταρεία Varvias Group of companies ιδρύθηκε το 1927 στο Καΐρο απο τον Κωνσταντίνο Βαρβία. 
Το 1960 άνοιξαν υποκατάστημα στην Αθήνα και το 1956 απέκτησαν το ξενοδοχείο 
”Green Coast Bungalows Resort Hotel”.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΙΧΑΛΗ ΓΚΙΟΛΜΑΝ

Ο Μιχάλης Γκιόλμαν υπήρξε ιδρυτής της Ghiolman Yachts Τravel Aviation. Το πρώτο ταξιδιωτικό Γραφείο με την επωνυμία “Ghiolman Bros” ιδρύθηκε το 1902 απο τον P.S. Ghiolman.